دانلود آدرس یاب
GozarVPN192.IN
GozarVPN193.IN
1

توجه : شما با خرید هر یک از اشتراک ها از تمام فیلتر شکن های موجود در سایت با اتصال همزمان 2 دستگاه ( نفره) می توانید استفاده نماییدما در فیسبوک
3 تا 5 روز اشتراک رایگان هدیه بگیرید
شما بعداز خرید سرویس های ما و لایک صفحه فیسبوک ما کافیست به صفحه تماس با ما رفته و لینک پروفایل خود + نام کاربری خود را برای ما ارسال کنید تا 3 روز به اشتراک شما اضافه شود و اگر پیج ما را در پروفایلتان شیر کنید 5 روز به اشتراک شما اضافه خواهد شد.
توجه: 24 ساعت باید از لایک یا اشتراک گذاری صفحه ما بگذرد تا به اشتراکتان روزها اضافه شود